Smaller Default Larger

herb

Od 1982 roku kolor chabrowy stał się barwą 16-stki. Podczas kampanii "Bohater" prowadzonej przez ówczesnych członków naszej drużyny, dotarto do informacji z których wynikało, że członkowie rodu Jana Jaworowskiego przynależą do herbu rodu Lubiczów.W herbie występuje bardzo charakterystyczny kolor chabrowy, a w latach 80-tych XX wieku zachwycił członków drużyny i stał się tak kolorem i barwami naszej Drużyny łącząc tym samym obrzędowość naszej drużyny jeszcze bardziej z naszym Bohaterem Janem Jaworowskim.