Smaller Default Larger

 08.02.1968 r. – Rozkazem L-1/68 Komendanta Hufca powołana zostaje 
                       16 DH im Hanki Sawickiej, Drużynowa: phm. Bogusława Kunicka

 10.04.1974 r. – Na funkcję drużynowego powołany zostaje pwd. Aleksander Radłowski

 19.11.1980 r. – Na funkcję drużynowej powołana zostaje org. Ewa Czosnyk

 30.09.1981 r. – Na funkcję drużynowego powołany zostaje hm. PL Józef Malajka

jozek

  20.04.1991 r. – Na funkcję drużynowego powołany zostaje pwd. Dariusz Kosakowski

darek

 11.10.1993 r. – Na funkcję drużynowego powołany zostaje pwd. Grzegorz Kosakowski

grzes

 24.10.1996 r. – Na funkcję drużynowej powołana zostaje dh. Magdalena Wolak

 10.06.1997 r. – Na funkcję drużynowej powołana zostaje pwd. Małgorzata Janocha

goska

 12.09.2002 r. – Na funkcję drużynowej powołana zostaje dh. Anna Drewniak

annk

 28.09.2003 r. – Na funkcję drużynowej powołana zostaje dh. Joanna Baraniak

 18.03.2006 r. – Na funkcję drużynowego powołany zostaje dh. Artur Malajka

arur 

  06.02.2010 r. – Na funkcję drużynowej powołana zostaje dh. Magdalena Malajka sam. 

   

 

21.06.2013 r. – Na funkcję drużynowego powołany zostaje dh. phm. Piotr Łeśko HO

piotr

06.03.2015 r. – Na funkcję drużynowego powołany zostaje dh. ćwik Szymon Ruczka