Smaller Default Larger

 

1988r.
Krzyż za Zasługi dla ZHP 
Rozkaz Naczelnika L.7/88
1988 r.
Przyznanie Honorowej Odznaki byłych żołnierzy Batalionu Zośka nr 112
 Tytuł Honorowy "Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle" 

Uchwała RM LXII/698/14 z dnia 30-X-2014 r.

1986 
Opolska Harcerska Odznaka Turystyczna

1984, 1986, 1988 
Chorągwiana Odznaka Harcerska RODŁO stopnia I, II, III 
1988
Drużyna Zasłużona dla Opolskiej Chorągwi ZHP 
 order      opolska  rodło  zasłuzony opolski

Buzdygan 2015 r.
Wyróżnienie za wykonanie najlepiej z max. ilością punktów 42/42 zadań grunwaldzkich w Współzawodnictwie Grunwaldzkim w roku 2014/2015 

Drużyna Grunwaldzka ZHP 
1988, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Znak Zawiszy
1988, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018
Honorowa Odznaka Instruktorska "Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich" - 2010, 2011, 2018

 2014 r.

Kapituła Orderu Rycerstwa Polskiego uhonorowała drużynę na znak podziękowania za wkład i pomoc przy inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem oraz wdrażanie etosu rycerstwa w pracy wychowawczej,

 Błękitna Wstęga RODŁA noszona przy proporcu - za trzykrotne zdobycie Odznaki Zespołowej
    grunwald    zawisza zawisza  honor   wstega 

 2016 r.
zdobycie miana Drużyny Odkrywców oraz przyznanie "PIERŚCIEŃ ODKRYWCY" poziom czarny - wyróżnik Programowego Ruchu Odkrywców.

2015 r.
W Turnieju Zastępów, zastęp Sulima zdobył tytuł Chorągwianego Zastępu Mistrzów. Zajmując pierwsze miejsce w chorągwi a, 7 w ogólnopolskim Turnieju Zastępów ZHP w metodyce Starszoharcerskiej.

1986, 1987 
Drużyna Sztandarowa ZHP 

 1984, 1986, 1988
Drużyna Sztandarowa Opolskiej Chorągwi ZHP

1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995,
Drużyna Sztandarowa Hufca  
 Drużyna Zasłużona dla Hufca Kędzierzyn-Koźle
     sztandar zhp     zasłuzony hufiec
 2014 r. 20 września
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION - Międzynarodowa Komisja Praw Człowieka , Międzyrządowa Organizacja Humanitarna (IHRC/CIDH), w uznaniu wieloletniej służby na rzecz dzieci i młodzieży przyznała DYPLOM UZNANIA drużynowemu 16 GDH druhowi phm. Piotrowi Łeśko

2014 r. 18 października
na wniosek Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu Św. Stanisława B.M. Patrona Polski w Katedrze Opolskiej wręczono Order Oficerski druhowi drużynowemu phm. Piotrowi Łeśko w uznaniu wieloletniej służby i pracy społecznej

       
       

 

 

  • Drużyna Zasłużona dla Hufca Kędzierzyn-Koźle

 

  • Drużyna Sztandarowa Hufca – 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1995,